maanantai 29. lokakuuta 2012

Kouvolan Kuntavaalit 28.10.2012 

Kiitokset äänestäjilleni!  

Tällä kertaa minut valitsi 44 äänestäjää. 

Erinäisistä syistä vallan käyttö kanavoitui monen muun kanavan kautta. Saatanpa kuitenkin tämän blogin, facebookin ja muun tiedonvälityksen kautta siltikin silloin tällöin tuoda näkemyksiäni esille.

Tavataan taas muissa yhteyksissä!


torstai 18. lokakuuta 2012

Lisäteksti 24.10.2012


AKTIIVISUUTTA VAALIPÄIVÄNÄ, SUNNUNTAINA 28.10.2012 KELLO 9.00 - 20.00
Toivon, että kaikki kynnelle kykenevät taas käyvät äänestämässä! Maaseutukylissä on aina tehty niin, vaikka äänestyspaikka onkin kaukana ja vaalimatematiikka tahtoo tehdä tepposia harvaan asutuilla alueilla.

Olen katsellut neljän vuoden takaisten vaalien tuloksia ja vertaillut ehdokasasettelua tämänkertaisiin. Asetelmat ovat mielestäni tällä kertaa edellistä kertaa otollisemmat Sippolan ja Kaipiaisten alueiden ehdokkaille.

Keskilaakso lehdessä on ennakoitu useampaan kertaan, että entisen Anjalankosken alueen edustus Kouvolan kaupunginvaltuustossa jatkuu entisellään tai vielä enemmän entisellään. Niinhän sitä luulisi kun isompien puolueiden entisistä anjalankoskelaisista valtuutetuista kukaan ei ole luopunut ehdokkuudesta. Perusuomalaisten edellisissä vaaleissa hyvällä äänimäärällä läpi mennyt ehdokas on vaihtunut moneen uuteen. Kristillisillä läpimennyt ehdokas on vaihtunut uuteen perheen sisällä. Kunnallisvaltuuston koko pienenee 75:stä 59:ään.

Muualta Kouvolan alueelta on kuitenkin muutama ääniharava jäänyt sivuun ja toisaalta anjalankoskelaisista läpimenorajan alapuolella olevia on jäänyt paljon pois. Mielenkiintoista nähdä ketkä saavat äänet näitä pois jääneitä aiemmin äänestäneiltä. Lisäksi paljonkin voi vaikuttaa se, että koko Kouvolan ääniharavat vetävät ja pienempiä äänimääriä saaneet työntävät oman ryhmän ehdokasta valintakynnyksen yli.

Niin, jos haluat vaikuttaa lähde äänestämään sopivaa ehdokasta! Toivottavasti se sopiva ehdokas olen minä! Naapureilta, tuttavilta ja sukulaisilta voi myös kysellä äänestystilannetta. Joku saatta olla myös äänestyskyytiä vailla. Maaseudulla äänestysmatkat ovat useimmiten pitkiä.

Hyvää äänestyspäivää!


Äänestä Kouvolan kaupunginvaltuustoon

  367
                      Matti Paakala
hallintonotaari  Kouvolalle hyvä
   suunta Sippolasta

Kouvolan SitoutumattomatMaaseutualueemme ovat Kouvolan mahdollisuus:

Anjala, Elimäki, Jaala, Sippola ja Valkeala olivat aikoinaan elinvoimaisia maalaiskuntia. Nykyisin ne muodostavat Kouvolan merkittävän maaseutualueen, jossa meillä on yli 50 mitä parhainta kyläyhteisöä. Siellä toimii hyvien maatilojen lisäksi lukuisia menestyviä maaseutuyrityksiä. Mm. neuvola, päivähoito, peruskoulu, vesihuolto, tiet, tietoliikenne ja sähköverkko ovat maaseudun asujan huolen aiheita.
 
Taajamat ja niiden ihmiset ovat olemassa:
  
Edellä mainitut kuntakeskukset ja esimerkiksi Inkeroinen, Myllykoski, Keltakangas, Ummeljoki, Koria, Voikkaa, Utti ja Kaipiainen ovat taajamia, joiden lähipalveluista meidän on pidettävä huolta! Meidän on saatava tyhjät hallinto- ja liikerakennukset käyttöön tai purettua! Taajamametsät ja muu luonto on hoidettava meille mieluisaksi asuinympäristöksi!

Kaupungissa on oltava kaupunkipalvelut:

Kouvola, Kuusankoski, Prisma ja Veturi kilpailevat keskenään kaupunkipalveluja tuottavista liikkeistä ja niiden asiakkaista. Toivottavasti mylläkästä muotoutuu meitä kaikkia kouvolalaisia ja laajemmankin alueen ihmisiä hyvin palveleva kokonaisuus.  

 
  


Luottamushenkilöt:

Onneksi edellinen valtuusto sai päätettyä luottamushenkilöiden vähentämisestä. Valtuusto pienenee, lautakunnat ovat pienempiä, niitä on vähemmän ja turhat johtokunnat jäävät pois. Päätöksen teko nopeutuu ja vastuu asioiden käsittelystä selkeytyy.

Kaupunkimme johto:

Kouvolan kaupungin johdossa on muutamia johtajia, joiden tehtävät ovat meille niin merkittäviä ja/tai palkka niin suuri, että heidän toimenkuvaansa pitää kuulua periaate, tulos tai ulos.

Hallintoa on kevennettävä ja selkeytettävä:

Kaupungillamme on töissä yli 6.000 ihmistä. Siinä on hyvinkin 1.000 ihmistä liikaa. Meidän on purettava turhaa päällekkäistä ja peräkkäistä hallintoa. Hallintohenkilökuntaa on ohjattava suorittaviin töihin. Eläkkeelle jääntejä olisi pitänyt käyttää ja on nyt käytettävä tehokkaammin hyväksi. Silti työsuhdeturvasopimuksen päättymisen jälkeen vuonna 2014 on edessä ikäviä vaiheita.    

Kaupungin henkilökunta on tärkeä voimavara:

Henkilökunnan työkyvystä ja työskentelyolosuhteista on pidettävä huolta. Hyvät työolot parantavat työtehoa ja lisäävät työmotivaatiota
Matti Paakala hallintonotaari Sippolasta:


Olen 64-vuotias hallintonotaari Sippolasta. Vuodesta 1997 lähtien olen tehnyt lainopillisia asiakirjoja omassa toimistossani Sippolan kirkonkylässä. Sitä ennen tein pankkitöitä 20 vuotta samassa kylässä. Aika monelle maatilalle ja maaseutuyritykselle olen ollut järjestämässä investointitukia. Julkisena kaupanvahvistajana olen toiminut yli 30 vuotta.

Olen tehnyt myös lapsuuskodissani Saverolla maatilan töitä, kouvolalaisissa kauppaliikkeissä myynti- ja toimistotöitä sekä verotoimistoissa verovalmistelua.

Nykyisiä luottamustoimiani: 


Kymenlaakson käräjäoikeuden lautamies
Kouvolan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston jäsen
Anjalankosken seurakuntaneuvoston jäsen
Kouvolan kaupungin henkilöstölautakunnan varajäsen
Koti-Sippola ry:n ja Vonteenin Valssi -toimikunnan rahastonhoitaja


Perheeseeni kuuluu kaksi muualla asuvaa opiskeluikäistä poikaa. Aikoinaan he kulkivat Sippolan kouluun yllä olevassa kuvassa näkyvää polkua pitkin. Kuvan otti nuorimmaiseni tänä syksynä.


sähköposti: matti.paakala(at)kymp.net

Äänestyspaikat: 

www.vaalit.fi  tai  puhelin: 0800-9-4770

Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012 klo 9.00 - 20.00

Ennakkoäänestysaika loppui 23.10.2012 klo 20.00